Marcel Reijans is Judocus de Vischkooper in Thijl

On the former air base in Soesterberg, in a theater made out of freight containers, the opera Thijl by Dutch composer Jan van Gilse is the newest production of Stichting LustrumOpera, celebrating the 195 year existence of the Utrechtsch Studenten Concert.
The opera was performed by Dutch opera singers, with Marcel in the role of the sinister Judocus de Vischkooper.

The cast included Anthony Heidweiller, Aylin Sezer, Pierre Mak, Wilke te Brummelstroete, Nanco de Vries, Agris Hartmanis and Irene Hoogveld; the Utrecht Student Orchestra was led by conductor Bas Pollard and the stage direction in the hands of Wim Trompert.

REVIEWS:

★★★★ – de Volkskrant
“Marcel Reijans as an evil genius”
“Marcel Reijans als kwade genius”
“A nearly forgotten opera brought to life in a spectacular way.”
“Een welhaast vergeten opera op spectaculaire wijze tot leven gewekt.”

Place de l’Opera
“Tenor Marcel Reijans portrayed the traitor with a superior presence.”
“Met een superieure uitstraling gaf tenor Marcel Reijans gestalte aan de verrader.”

Opera Nederland
“the tenor Marcel Reijans shows his great craftsmanship as Judocus de Vischkooper”
“de tenor Marcel Reijans toont zijn grote vakmanschap als Judocus de Vischkooper”

★★★★ – NRC Handelsblad
“‘Thijl’ is of musical and historical importance”
“‘Thijl’ is van muziekhistorisch belang.”

Het Parool
Thijl is a heartwarming production in every respect, one everyone should hear and see.”
“Thijl is een in alle opzichten hartverwarmende productie geworden, die iedereen moet horen en zien.”

★★★★ – Theaterkrant.nl
“Marcel Reijans as the vindictive fishmonger who betrays Thijl to the Spaniards”
“Marcel Reijans als hun tegenstander de rancuneuze viskoper, die Thijl verraadt bij de Spanjaarden.”
“Often moving, sometimes harsh, always impressive”
“Vaak ontroerend, soms wrang, altijd indrukwekkend.”

photo credit: Marco Borggreve